Haku

Lånetiderna, antalet lån, förnyelse av lån och reservationer

Bilaga 1 af Användarregler för Satabiblioteken.

Lånetiden varierar mellan 1–28 dygn.

Böcker och musikinspelningar 28 dygn

Dvd-, Blu-ray- och 4K-skivor, vhs-band, konsolspel och tidningar 14 dygn (på bokbussar 28 dygn)

Snabblån 14 dygn

En del bibliotek har bokinkast för återlämning av material. Material som återlämnats via bokinkastet registreras som återlämnat följande dag biblioteket är öppet. Kunden återlämnar material via bokinkastet på eget ansvar.

Om kunden så önskar, får hen 1–5 dagar före förfallodagen ett e-postmeddelande om att förfallodagen närmar sig, såvida biblioteket har kundens e-postadress. Förfallodagen är bindande även om kunden inte har fått ett meddelande om förfallodagen. Biblioteken ansvarar inte för störningar i datakommunikationsanslutningar, och eventuella avgifter sänks inte på grund av störningar.

Det totala antalet lån per enskild kund kan uppgå till högst 150 lån, av vilka

högst 50 st. är cd-skivor

högst 30 st. är dvd-skivor

högst 10 st. är konsolspel

högst 10 st. är Blu-ray-skivor

Lånen kan förnyas åtta gånger. Lån kan förnyas på biblioteket, per telefon eller på webben. Lån kan inte förnyas om materialet har reserverats eller om kunden har förlorat sin rätt att låna. Det kan förekomma begränsningar vad gäller förnyelse av lån av vissa material, t.ex. snabblån kan inte förnyas.

Material kan reserveras kostnadsfritt. Reservationer kan göras på biblioteket, per telefon eller på webben. Det reserverade materialet ska avhämtas inom 7 dagar från det att meddelandet om att materialet kan avhämtas har skickats.