Satakirjastojen maksut ja korvaukset

Kirjasto perii maksun laina-ajan ylittämisestä, kadonneesta tai turmeltuneesta kirjastoaineistosta, erääntyneiden lainojen perimiskuluista, kaukopalvelusta, kopioista ja tulosteista.

Myöhästymismaksut

  • Myöhästymismaksuja aletaan periä heti eräpäivän jälkeen
  • Kaikki aikuisten aineisto 0,25 €/laina/päivä, enintään 7 €/laina
  • Lasten- ja nuortenosaston myöhästyneistä lainoista peritään vain huomautusmaksut
  • Aineiston myöhästymismaksut ja muut maksut kertyvät lainaajan maksutilille, jonka suuruus saa olla korkeintaan 10 €. Maksujen ylitettyä tämän rajan asiakas ei voi lainata ennen kuin kaikki maksut on maksettu
  • Maksut voi maksaa mihin tahansa Satakirjastoon tai verkkokirjastossa, lukuun ottamatta perinnässä olevan aineiston maksuja, jotka on maksettava aineiston omistavaan kirjastoon
  • Aineiston laskutuksen ja perinnän hoitaa aineiston omistava kirjasto

1. huomautus lähetetään viikon kuluttua eräpäivästä.
Myöhästymismaksujen lisäksi peritään huomautusmaksu 1,50 €. Mikäli aineistoon on varaus, 1. muistutus lähtee heti eräpäivän jälkeen.

2. huomautus lähetetään 4 viikon kuluttua eräpäivästä.
Myöhästymismaksujen lisäksi peritään huomautusmaksu 3 €.

Lasku lähetetään 8 viikon kuluttua eräpäivästä.
Myöhästymismaksujen lisäksi peritään laskun käsittelymaksu 12 €. Laskun käsittelymaksu sisältää 1. ja 2. huomautusmaksun. Lasku on perimiskelpoinen.

Satakirjastot perivät maksamattomia maksuja tehostetusti kerran vuodessa. Tällöin asiakkaan velkasaldon tulee olla 0 €, muutoin seuraa lainauskielto.

Varausmaksut

Varaaminen on maksutonta. Noutamatta jätetystä varauksesta peritään 1 €.

Aineiston korvaaminen ja maksujen maksaminen

Lainaajan on korvattava kadonnut tai vahingoittunut aineisto maksamalla aineiston omistavan kirjaston määräämä korvausmaksu. Muut kuin perintään siirretyt maksut voi maksaa mihin tahansa Satakirjastoon. Nämä maksut voi maksaa myös verkkokirjastossa. Aineiston myöhästymismaksut ja muut maksut kertyvät lainaajan maksutilille, jonka suuruus saa olla korkeintaan 10 €. Maksujen ylitettyä tämän rajan asiakas ei voi lainata ennen kuin kaikki maksut on maksettu.

Kirjastokortti

Kirjastokortti on ilmainen.

Kaukopalvelumaksut

  • kaukolainatilaus kotimaasta: 8 € / tilaus
  • kaukolainatilaus Pohjoismaista: 15 € / tilaus
  • kaukolainatilaus muualta: 30 € / tilaus
  • jäljennöksistä veloitetaan lisäksi lähettäjäkirjaston perimä maksu

Kaukolainamaksu peritään myös noutamattomasta kaukolainasta, samoin jos asiakas peruu kaukolainan, joka on jo matkalla lähettäjäkirjastosta.

Kaukopalvelumaksut kirjastoille

Kaukolaina maksaa 15 €/kpl; jäljennökset tai tulosteet 15 € / ensimmäiset 20 sivua ja seuraavat sivut 1 € / sivu. Käsikirjastoaineistoa, pääsääntöisesti kotiseutukokoelman aineistoa ja vanhaa huonokuntoista ainestoa ei kaukolainata.

Muut maksut

Yhtenäisten myöhästymis-, varaus- ja korvausmaksujen lisäksi Satakirjastoissa on kirjastokohtaisia maksuja esimerkiksi kopioista.