Haku

Satakirjastojen kokoelmalinjaukset

Periaatteet

Satakirjastot on Satakunnan kaupungin- ja kunnankirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä, jonka toimintaa ohjaa laki yleisistä kirjastoista (1492/2016). Palveluiden järjestämisessä lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. Lain mukaan yleisen kirjaston tehtävänä on muun muassa ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa. Satakirjastot tarjoaa yhteiskäyttöisen kokoelman avulla jokaiselle asiakkaalle yhdenvertaisen mahdollisuuden sivistykseen, tiedon saamiseen, lukuharrastukseen, elinikäiseen oppimiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen.

Kokoelmat

Yhteiskäyttöinen kokoelma, aineistojen liikkuvuus ja valtakunnallinen yhteistyö takaavat, että kaikkialla Satakunnassa asiakkaat saavat haluamiaan aineistoja nopeasti ja vaivattomasti käsiinsä. Satakirjastot tarjoaa asiakkailleen ilmaiset varaukset kaikista maakunnan yleisistä kirjastoista. Varauksen voi noutaa mistä tahansa kimppaan kuuluvasta kirjastosta ja lainan voi palauttaa mihin tahansa niistä.

Satakirjastojen kokoelmien yhteenlaskettu määrä on noin 1,7 miljoonaa nidettä. Kokoelmat sisältävät painettujen kirjojen lisäksi muun muassa äänikirjoja, lehtiä, elokuvia, musiikkia, pelejä ja yhteisiä verkkoaineistoja. Joissakin kirjastoissa on myös erikoisaineistoa kuten kausikortteja ja liikuntavälineitä.

Jokainen Satakirjastojen kirjasto ylläpitää omaa kotiseutukokoelmaansa, johon talletetaan omaa paikkakuntaa koskevaa kirjallisuutta, pienpainatteita, musiikkia ja elokuvia.

Aineiston löytämistä, selaamista ja varaamista varten Satakirjastot tarjoaa helppokäyttöisen ja monipuolisen verkkokirjaston. Aineistoja esitellään kirjastoissa monin tavoin näyttelyiden, tapahtumien, opastuksen ja vinkkauksen avulla.

Hankinta

Satakirjastoihin kuuluvat kirjastot kehittävät omatoimisesti kokoelmiaan, kuitenkin maakunnallista kokoelmaa silmällä pitäen. Tässä työssä otetaan huomioon alueellinen ja paikallinen kulttuuri sekä asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu. Aineistoa hankitaan pääsääntöisesti kilpailutuksen perusteella valituista hankintapaikoista. Ensisijaisia valintaperiaatteita ovat aineiston kysyntä, ajankohtaisuus sekä laatu. Kirjastoissa pyritään välttämään aineistoa, joka loukkaa ihmisoikeuksia tai vähemmistöjä. Tavoitteena on moniarvoinen, uudistuva ja ajallisesti syvä aineistokokoelma.

Asiakkaiden hankintaehdotukset ovat kirjastoissa tervetulleita. Niitä otetaan mieluiten vastaan kirjallisesti hankintaehdotuslomakkeen kautta. Hankintaehdotukset toteutetaan, mikäli ne ovat valintaperiaatteiden mukaisia ja muuten toteutettavissa. Esimerkiksi elokuvatallenteiden osalta kirjasto voi hankkia vain sellaisia tuotteita, joille on myönnetty lainausoikeus. Joskus on tarkoituksenmukaista tilata toivottu aineisto asiakkaan käyttöön muualta (kaukolainat, siirtokokoelmat).

Lahjoitukset

Pääsääntöisesti lahjoituksia ei oteta vastaan, mutta kukin kirjasto päättää asiasta itsenäisesti. Mikäli kirjasto tekee päätöksen vastaanottamisesta, lahjoitus siirtyy kirjaston omaisuudeksi. Osa lahjoituksista voi päätyä kierrätykseen tai kirjaston poistomyyntiin. Lahjoituksia voidaan myös tarjota muille kirjastoille.

Varastointi

Kirjastoissa varastoidaan vähemmän lainattua, vanhempaa tai huonohkossa kunnossa olevaa aineistoa, jolla on kuitenkin mahdollisesti kysyntää. Varastoinnissa otetaan huomioon maakunnallinen kokoelma. Varastokokoelmissa säilytetään sekä paikallisesti että kulttuurisesti merkittävää aineistoa.

Poistot

Käytön arvioiminen ja kokoelman karsiminen on jatkuva osa kokoelmanhoitoa. Poistoperusteita ovat aineiston alhainen käyttöaste, huono kunto sekä tietojen vanhentuminen. Poistettua aineistoa lahjoitetaan, kierrätetään ja myydään. Aineistoa ei myydä toivomusten perusteella.