Haku

Satakirjastojen käyttösäännöt

Satakirjastot on Satakunnan kaupungin- ja kunnankirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä. Satakirjastoilla on yhteiset käyttösäännöt.

Sitoudut noudattamaan näitä käyttösääntöjä ja niihin tehtäviä muutoksia käyttäessäsi kirjastopalveluita.

Kunnan oikeus laatia käyttösäännöt perustuu lakiin yleisistä kirjastoista (1492/2016, 14§). Käyttösäännöillä edistetään kirjaston sisäistä järjestystä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Satakirjastojen toimipaikat, kirjastoautot ja verkkopalvelut ovat kaikkien käytettävissä maksutta. Aukioloajoista ja kirjastoautojen aikatauluista tiedotetaan toimipaikoissa ja verkkokirjastossa.

Kirjastoilla voi olla aukioloaikojen laajennuksena omatoimiaukioloja, jolloin henkilökunta ei ole paikalla.

Kirjaston lainausoikeus

Lainausoikeutta varten tarvitset kirjastokortin. Kirjastokortti on maksuton. Saat sen kaikista Satakirjastoista todistamalla henkilöllisyytesi ja ilmoittamalla osoitteesi Suomessa sekä muut yhteystietosi. Alle 15-vuotiaana saat kirjastokortin takaajan kirjallisella suostumuksella. Takaajana voi olla huoltaja tai täysi-ikäinen vastuuhenkilö.

Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään (Tietosuojalaki 1050/2018, 29 §). Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, saat kirjastokortin määräaikaisena.

Päiväkoti, koulu, muu laitos tai yhteisö voi saada määräaikaisen yhteisökortin, jota varten tarvitaan nimetty täysi-ikäinen vastuuhenkilö.

Asioidessasi kirjaston verkkopalveluissa, omatoimikirjastoissa ja lainatessasi automaateilla tarvitset henkilökohtaisen pin-koodin. Saat sen käydessäsi kirjastossa ja todistamalla henkilöllisyytesi.

Käyttäjän tietosuoja

Kirjaston ja asiakkaan välinen suhde on luottamuksellinen. Lainaajan ja vastuuhenkilön tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin. Kirjaston vastuulla on, että asiakasrekisteri on henkilötietolain mukainen.

Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta asiakasrekisterissään (Tietosuojalaki 1050/2018, 29§).

Rekistereiden tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakasrekisterin tietosuojaseloste on nähtävillä kirjastoissa ja verkkokirjastossa.

Sinulla on oikeus henkilöllisyytesi todistettuasi tarkistaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu kirjaston asiakasrekisteriin. Alle 15-vuotiaan takaajana sinulla on oikeus saada tieto taattavasi myöhässä olevista lainoista ja maksamattomista maksuista. Yhteisökortin vastuuhenkilönä sinulla on oikeus tarkistaa yhteisösi tiedot.

Käyttäjän vastuu

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Henkilökohtaisuus koskee myös omatoimikäyttöä. Kirjastokortin omistajana olet vastuussa kortillasi lainatusta aineistosta. Takaajana olet vastuussa alle 15- vuotiaan kirjastokortilla lainatusta aineistosta sekä kirjaston muiden palveluiden, laitteiden ja tilojen käytöstä.

Ilmoita nimen ja yhteystietojen muutoksista kirjastoon. Kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava kirjastoon välittömästi. Asiakas tai takaaja ei ole vastuussa aineistosta, joka on lainattu katoamisilmoituksen jälkeen.

Aineistoilla on eripituisia laina-aikoja. Laina-aika päättyy eräpäivänä, kun kirjasto suljetaan ja verkkokirjastossa vuorokauden vaihtuessa. Eräpäivät näkyvät eräpäiväkuitissa, jonka saa lainauksen yhteydessä.

Voit palauttaa lainat mihin tahansa Satakirjastoon toimipaikan aukioloaikana. Poikkeuksena ovat erikoisaineistot, kuten liikuntavälineet, jotka tulee palauttaa siihen kirjastoon, josta ne on lainattu. Palautuksesta saa halutessaan kuitin.

Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita. Kirjasto ei myöskään vastaa lainatun aineiston käytön aiheuttamista henkilö- tai muista vahingoista.

Kuvatallenteiden lainauksessa kirjastot noudattavat ikärajoja, jotka perustuvat lakiin (Kuvaohjelmalaki 710/2011, 6§).

Lainaus- tai käyttöoikeuden menetys

Kirjastot perivät maksuja maksuliitteen (Liite 2) mukaisesti.

Lainausoikeuden menetät, mikäli jätät lainat palauttamatta, maksut maksamatta tai maksusi ylittävät määritellyn euromääräisen rajan. Lainausoikeuden saat takaisin palauttamalla tai korvaamalla lainat ja maksamalla kertyneet maksut.

Satakirjastot perivät maksamattomia maksuja myös tehostetusti. Tällöin velkasaldosi tulee olla nolla euroa, jotta vältät lainauskiellon.

Kirjastossa on käyttäydyttävä asiallisesti (Järjestyslaki 612/2003). Henkilökunnalla on oikeus määrätä häiriötä aiheuttava henkilö poistumaan kirjaston tiloista.

Voit saada kirjaston käyttökiellon määräajaksi, jos huomautuksista huolimatta toistuvasti ja olennaisesti aiheutat häiriötä kirjaston toiminnalle tai vaarannat sen turvallisuutta tai vahingoitat kirjaston omaisuutta.

Kirjastokohtainen käyttökielto voi olla enintään 30 päivää. Käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon voi hakea oikaisua kuntalain mukaisesti. Ennen käyttökiellon antamista asiakkaalla on oikeus tulla kuulluksi.

Laina-ajoista, -määristä, uusimisesta, varaamisesta (Liite 1) ja maksuista (Liite 2) määrätään erillisillä liitteillä.

Käyttösäännöt on hyväksytty jokaisessa Satakirjastoihin kuuluvassa kunnassa ja ne ovat voimassa 1.10.2019 alkaen.

Laina-ajat

Laina-ajoista, -määristä, uusimisesta, varaamisesta määrätään Liitteessä 1.

Maksut

Maksuista määrätään Liitteessä 2.