Haku

Satakirjastojen asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Porin kaupunki
PL 121
28101 Pori
Käyntiosoite: Hallituskatu 12
sähköposti: kirjaamo@pori.fi,
puh. 044 701 1100

Euran kunta
Sorkkistentie 10
PL 22 27511 Eura
puh 02 839 901 fax 02 865 2059
Sähköposti. kirjaamo@eura.fi

Eurajoen kunta
Kalliotie 5
27100 Eurajoki
puh. 02 869 41
kirjaamo@eurajoki.fi

Harjavallan kaupunki
Satakunnantie 110
29200 Harjavalta
Puhelin (vaihde): (02) 5359 011
harjavallan.kaupunki@harjavalta.fi

Huittisten kaupunki
Risto Rytin katu 36
32700 Huittinen
vaihde: 02 560 4111
sähköposti: kaupunki@huittinen.fi

Jämijärven kunta
Peijarintie 5 A
38800 Jämijärvi
p. 02 572 970
e-mail: jamijarvi@jamijarvi.fi

Kankaanpään kaupunki
Kuninkaanlähteenkatu 12
38700 Kankaanpää
Puh. 02 57 700
kankaanpaan.kaupunki@kankaanpaa.fi

Karvian kunta
Kylä-Karviantie 17 39930 Karvia
puh. (02) 5727 90
karvia@karvia.fi

Kokemäen kaupunki
postiosoite: PL 27, 32801 Kokemäki
käyntiosoite: Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki
Neuvonta 040 488 6111/vaihde
Sähköposti: kokemaki@kokemaki.fi

Merikarvian kunta
Kauppatie 40, 29900 Merikarvia
puh. 044 7246 333
Fax (02) 551 2074
kirjaamo@merikarvia.fi

Pomarkun kunta
Vanhatie 14 29630 Pomarkku
Neuvonta p. 02 5505 666
sähköposti: kirjaamo@pomarkku.fi

Rauman kaupunki
Kanalinranta 3
PL 41, 26101 Rauma
vaihde 02 834 11
kirjaamo@rauma.fi

Siikaisten kunta
Kankaanpääntie 1 A, 29810 Siikainen
Puhelin: 044 720 1020
Sähköposti: kirjaamo@siikainen.fi

Säkylän kunta
Rantatie 268, 27800 Säkylä
Vaihde 02 83 281
kirjaamo@sakyla.fi

Ulvilan kaupunki
Käyntiosoite: Loukkurantie 1, 28450 Vanha-Ulvila
Postiosoite: PL 77, 28401 Ulvila
Kaupunginviraston vaihde (02) 6774511
ulvila@ulvila.fi

2. Rekisterinpitäjän edustaja

Porin tietohallintojohtaja Ilkka Manninen
puh. +358447013440
ilkka.manninen@pori.fi

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eura
Kirjastopäällikkö Antti Erkkilä, puh. 044 422 4832
Euran kunnankirjasto, Satakunnankatu 33, 27510 Eura

Eurajoki
Kirjastotoimenjohtaja Heidi Helkiö-Mäkelä, puh.044 4312 523
Eurajoen kunnankirjasto, Weener-tie 1, 27100 Eurajoki

Harjavalta
Kirjasto- ja kulttuurijohtaja Satu Soppela-Hyle, puh. 044 432 5337
Harjavallan kaupunginkirjasto, Myllykatu 1, 29200 Harjavalta

Huittinen
Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Anni Tormas, puh. 044 560 4323
Huittisten kaupunginkirjasto, Lauttakylänkatu 26, 32700 Huittinen

Jämijärvi
Kirjastonjohtaja Riitta Kantonen, puh. 050 572 1708
Jämijärven kunnankirjasto, Koulutie 2, 38800 Jämijärvi

Kankaanpää
Kirjastotoimenjohtaja Marjut Tiisala, puh. 02 577 2422
Kankaanpään kaupunginkirjasto, Kangasmoisionkatu 1, 38701 Kankaanpää

Karvia
Kirjastotoimenjohtaja Marjut Tiisala, puh. 02 577 2422
Karvian kunnankirjasto, Tyyni Tuulion katu 10, 39930 Karvia

Kokemäki
Kirjastonjohtaja Anette Kylä-Liuhala, puh. 040 488 6176
Kokemäen kaupunginkirjasto, Haapionkatu 13, 32800 Kokemäki

Merikarvia
Sivistysjohtaja Johanna Tupila, puh. 044 7246 321
Merikarvian kunnankirjasto, Koulutie 3, 29900 Merikarvia

Pomarkku
Kirjaston palvelupäällikkö Elena Iso-Oja, puh. 044 550 5642
Pomarkun kunnankirjasto, Vanhatie 14, 29630 Pomarkku

Pori ja Nakkila
Porin kirjastopalvelujohtaja Elina Nikola, puh. 044 701 5829
Porin tietosuojavastaava:
tietosuojavastaava@pori.fi

Rauma
Kirjastopalveluiden johtaja Karri Hara, puh. 044 793 4530
Rauman kaupunginkirjasto, PL 292, 26101 Rauma

Siikainen
Kirjastosihteeri Katri-Helena Saarinen-Holappa, puh. 044 720 1039
Siikaisten kunnankirjasto, Kankaanpääntie 2, 29810 Siikainen

Säkylä
Sivistysjohtaja Merja Ääri, puh. 044 732 8140
Säkylän kunnankirjasto, Sivarinkuja 6, 27800 Säkylä

Ulvila
Kirjastotoimenjohtaja Johanna Jyrkinen, puh. 0400 134 822
Ulvilan kaupunginkirjasto, Koulukuja 2, 28400 Ulvila

4. Rekisterin nimi ja muoto

Satakirjastot-yhteisjärjestelmään kuuluvien kirjastojen asiakasrekisteri.

Rekisterin muoto:

sähköinen
manuaalinen

5. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Satakirjastot käsittävät seuraavien kuntien kirjastot:

Eurajoki, Eura, Harjavalta, Huittinen, Karvia, Kokemäki, Jämijärvi, Kankaanpää, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä, Ulvila. Rekisteröidyt ovat kirjastojen asiakkaita.

Kirjastot käyttävät rekisteriä lainauksenvalvontaan, maksujen perintään, tilastointiin ja viestintään. Asiakasrekisteri on kirjastoille välttämätön lainauksenvalvonnan, perinnän, tilastoinnin ja viestinnän väline. Asiakasrekisteri on osa kirjastojärjestelmää.

Kirjastolaki edellyttää kirjaston käyttäjien tietojen rekisteröimistä.

6. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietojen luokittelu

Rekisteriin talletetaan rekisteröidystä seuraavat tiedot:

  • nimi, henkilötunnus, asiakastunnus, tunnusluku salattuna, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, asiakasryhmä (lapsi, aikuinen, kotipalveluasiakas, laitos, yhteisöasiakas)
  • tilastollista käsittelyä varten: sukupuoli, kieli (suomi, ruotsi, englanti)
  • asiakaspostin lähettämistä varten: lähetystapa (posti, sähköposti, tekstiviesti)
  • lainauksenvalvonnan tapahtumatiedot, tiedot voimassaolevista lainoista ja varatusta aineistosta
  • asiakkaan niin valitessa asiakkaan lainaushistoria
  • selvittämättömät asiat (esim. maksamattomat maksut) ja niihin liittyvät huomautukset

Alle 15-vuotiaan lapsen vastuuhenkilönä toimivan henkilön sekä laitoksen tai muun yhteisön vastuuhenkilönä toimivan henkilön henkilötiedot rekisteröidään vastaavasti ja kytketään taattavan tietoihin.

Osa rekisteritiedoista on asiakkaan käytössä internetin kautta osoitteessa https://satakirjastot.finna.fi. Asiakas tarvitsee asiakastunnuksen ja henkilökohtaisen tunnusluvun tietojensa katseluun.

Kirjasto voi poistaa rekisteristä pitkään käyttämättä olleet asiakastiedot.

Sisältää arkaluonteisia tai lasten henkilötietoja:

Sisältää arkaluonteisia henkilötietoja
Sisältää lasten henkilötietoja

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta. Asiakas voi myös itse päivittää osan rekisterin asiakastiedoista osoitteessa https://satakirjastot.finna.fi. Päivittäminen edellyttää, että asiakkaalla on asiakastunnus ja henkilökohtainen tunnusluku. Tiedot voidaan tarkistaa ja päivittää väestötietojärjestelmästä. Lainaustoimintaan liittyvät tiedot tulevat kirjastojärjestelmästä.

8. Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto ja tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle

Tietojen luovutus:

Tietoja ei luovuteta
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti yllläpitäjäkuntien laskutusjärjestelmiin

Mitä tietoja: Asiakkaan nimet, osoitetiedot, puhelinnumero, henkilötunnus, tiedot myöhästyneistä lainoista ja siihen liittyvistä maksuista

Millä perusteella: Mikäli asiakkaan lainaama aineisto on palauttamatta 60 vuorokauden kuluttua eräpäivästä, tiedot luovutetaan laskuttamista varten.

Luvutustapa: sähköinen

Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin

9. Tietojen säilytysaika

Asiakkaiden tiedot säilytetään asiakassuhteen keston ajan.

Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi

Sisältää automatisoitua päätöksentekoa

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisterin manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa kaapeissa.
B. ATK:lle tallennetut tiedot
Pääsy asiakastietoihin vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjärooleilla on varmistettu, että vain asianomaiset pääsevät työssään tarvitsemaansa tietoon. Järjestelmä sijaitsee Axiell Finland Oy:n hallinnoimassa suojatussa ja valvotussa palvelintilassa.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Ohjeet antaa tarkastusta pyytävän henkilön asiakkuuskirjaston yhteyshenkilö.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys. Ohjeet pyynnön tekoon antaa tarkastusta pyytävän henkilön asiakkuuskirjaston yhteyshenkilö.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

  • a) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
  • b) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
  • c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
  • d) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

14. Valitusoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.