Haku

Avgifter

Bilaga 2 af Användarregler för Satabiblioteken.

För material som återlämnas eller förnyas efter förfallodagen debiteras en förseningsavgift samt kostnaderna för påminnelser samt för fakturering. För material från barn- och ungdomsavdelningarna debiteras ingen förseningsavgift.

Förseningsavgiften beräknas för alla kalenderdagar efter förfallodagen upp till maximibeloppet. Förseningsavgiften debiteras även i det fall att förnyelsen av lån misslyckats på grund av störningar i webbiblioteket eller en annan teknisk störning.

Förseningsavgifterna registreras i kunduppgifterna. Förseningsavgifterna kan betalas i alla bibliotek som ingår i Satabiblioteken eller via webben.

En avgift tas ut för reserverat material som inte avhämtas. Även fjärrlån är avgiftsbelagda. Försvunnet eller skadat material ska ersättas genom att betala det pris biblioteket har fastställt.

Man förlorar rätten att låna om avgifterna uppgår till mer än 10 euro.

Förseningsavgifter

Förseningsavgift tas ut genast efter förfallodagen för lånet.

Förseningsavgiften för material från vuxenavdelningen är 0,25 € / lån / dag. För material från barn- och ungdomsavdelningarna debiteras endast kostnaderna för påminnelser.

Förseningsavgiften för ett lån kan uppgå till högst 7 €.

Påminnelser

1:a påminnelsen om försenade lån 1,50 €

  • Skickas 7 dagar efter förfallodagen per SMS, e-post eller brev enligt kundens val
  • Om materialet har reserverats skickas påminnelsen genast efter förfallodagen

2:a påminnelsen om försenade lån 3 €

  • Skickas 4 veckor efter förfallodagen per brev

Faktureringsavgift 7,50 €

  • En faktura för material som inte returnerats skickas 8 veckor efter förfallodagen per brev
  • Kunden ska även betala avgifterna för 1:a och 2:a påminnelsen (4,50 €) och förseningsavgifterna

Reserverat material som inte hämtats

Det är gratis att reservera material. För reserverat material som inte hämtats tar man ut en avgift på 1 €.

Avgifter för fjärrlån

Material som saknas i de bibliotek som ingår i Satabiblioteken kan fjärrlånas från andra bibliotek.

  • Fjärrlån i Finland: 8 € / beställning
  • Fjärrlån från de övriga nordiska länderna: 15 € / beställning
  • Fjärrlån från övriga områden: 30 € / beställning
  • Avgift som det sändande biblioteket har fastställt tas ut för kopior

Fjärrlånsavgiften tas ut även för fjärrlån som inte hämtats samt om kunden ångrar ett fjärrlån som redan har skickats från det sändande biblioteket.

Biblioteksspecifika avgifter

I tillägg till ovannämnda avgifter kan biblioteken ha biblioteksspecifika avgifter.