Search

Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste

Tietojärjestelmän nimi

Satakirjastot-tietokanta.

Tietojärjestelmän vastuutaho

Harjavallan, Huittisten, Kankaanpään, Kokemäen, Porin, Rauman ja Ulvilan kaupunginkirjastot sekä Euran, Eurajoen, Jämijärven, Karvian, Lavian, Nakkilan, Merikarvian, Pomarkun, Siikaisten ja Säkylän kunnankirjastot.

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja -henkilö

Euran kunnankirjasto, vs. kirjastopäällikkö Satu Mäenpää
Eurajoen kunnankirjasto, kirjastotoimenjohtaja Helena Kuivasniemi-Lehti
Harjavallan kaupunginkirjasto, kirjastotoimenjohtaja Satu Soppela
Huittisten kaupunginkirjasto, kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Anni Tormas
Jämijärven kunnankirjasto, kirjastosihteeri Riitta Kantonen
Kankaanpään kaupunginkirjasto, kirjastotoimenjohtaja Marjut Tiisala
Karvian kunnankirjasto, kirjastonhoitaja Minna Hautaluoma
Kokemäen kaupunginkirjasto, kirjastonjohtaja Suvi Vilenius
Merikarvian kunnankirjasto, sivistysjohtaja Johanna Tupila
Pomarkun kunnankirjasto, kirjastonhoitaja Elena Iso-Oja
Porin ja Nakkilan kirjastot, kirjastopalvelujohtaja Siina Vieri
Rauman kaupunginkirjasto, kirjastopalveluiden johtaja Karri Hara
Siikaisten kunnankirjasto, kirjastosihteeri Katri-Helena Saarinen-Holappa
Säkylän kunnankirjasto, Sivistysjohtaja Päivi Österman
Ulvilan kaupunginkirjasto, kirjastotoimenjohtaja Johanna Jyrkinen

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Kirjastojen kokoelmatietojen ja asiakastietojen ylläpito sekä tilastointi.

Tietolähteet

Kokoelmatietojen lähde on kirjaston kokoelmiin liitettävä aineisto. Henkilötietojen lähteenä on asiakkaan tai hänen huoltajansa antama ilmoitus sekä väestötietojärjestelmä. Lisäksi tietoa tuottaa kirjaston lainaustoiminta.

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta

Kokoelma- ja asiakastietoja on siirretty tietokantoihin 1980-luvulta lähtien. Eri kirjastojen tietokannat on yhdistetty vuonna 2009.

Tietojen päivitystiheys

Reaaliaikainen.

Tietojen julkisuus / salassapidettävyys

Kokoelmatiedot ovat julkisia, laina- ja asiakastiedot salaisia.

Tietojärjestelmän julkinen osoite

https://satakirjastot.finna.fi

Julkiset tiedot tietoryhmittäin

Kirjastojen kokoelmiin kuuluvien teosten bibliografiset tiedot, niteiden tunnistetiedot sekä niteiden saatavuustiedot.

Salassa pidettävät tiedot

Tiedot asiakkaista, asiakkaiden lainaamasta aineistosta sekä varauksista ja maksuista.